Client3

Client1
November 19, 2019

„Техноейдж“ ЕООД е коректен и надежден партньор на „Майкро Оптикс Юръп“ ЕООД. Компанията притежава необходимия опит и професионализъм за реализирането на големи и отговорни проекти.
Предоставените от „Техноейдж“ ЕООД машини и обслужване напълно удовлетворяват нашите високи изисквания.
Майкро Оптикс Юръп ЕООД издава настоящото референтно писмо за потвърждение на добрата бизнес практика и етика на „Техноейдж“ ЕООД.